Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Zebrania z Rodzicami

Planowane terminy zebrań i dni otwartych w roku szkolnym 2022/2023

6 września 2022 roku, godzina 18:00 zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych
6 września 2022 roku, godzina 17:00 zebrania dla rodziców uczniów klas II –IV
22 listopada 2022, godzina 17:00

zebrania z rodzicami uczniów – informacja o przewidywanych ocenach na półrocze

10 stycznia 2023, godzina 17:00./18/19 zebrania z rodzicami uczniów

21 marca 2023

zebrania z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas programowo najwyższych T10

16 maja 2023, godzina 17:00

zebrania z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego