Zebrania z Rodzicami

Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godzinie 17:00 i 18:00 . Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od godziny 17:30

 

3 września 2019 roku Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych, godzina 17:00
10 września 2019 roku Zebrania dla rodziców uczniów klas  II – IV, godzina 17:00
22 października 2019 roku

Zebranie informacyjne/Dzień otwarty

Klasy I ,III  i IV godzina 17:00
Klasy II  godzina 18:00

26 listopada 2019 roku

Zebranie informacyjne – przewidywane oceny niedostateczne na półrocze

Klasy I – II I Klasy IV godzina 17:00
Klasy III godzina 18:00

21 stycznia 2020 roku

Podsumowanie I półrocza – zebrania z rodzicami uczniów

Klasy I – III godzina 17:00
Klasy IV godzina 18:00

24  marca  2020 roku

Zebranie informacyjne/Dzień otwarty
Klasy I – III godzina 17:00

24 marca 2020  roku

Zebranie dla klas IV informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego godzina 18:00

28   kwietnia 2020 roku Zebranie informacyjne/Dzień otwarty, godzina 17:00
19  maja 2020 roku Zebranie informacyjne – przewidywane oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego, godzina 17:00