Zebrania z Rodzicami

Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godzinie 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od godziny 17:30

 

4 września 2018 roku Rozpoczęcie roku szkolnego zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych
11 września 2018 roku Rozpoczęcie roku szkolnego zebrania dla rodziców uczniów klas  II – IV
23 października 2018 roku Zebranie informacyjne/Dzień otwarty
27 listopada 2018 roku Zebranie informacyjne – przewidywane oceny niedostateczne na półrocze
22 stycznia 2019 roku Podsumowanie I półrocza – zebrania z rodzicami uczniów
12  marca  2019 roku Zebranie informacyjne/Dzień otwarty
12 marca 2019  roku Zebranie dla klas IV informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
16  kwietnia 2019 roku Zebranie informacyjne/Dzień otwarty
21 maja 2019 roku Zebranie informacyjne – przewidywane oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego

 

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
Spotkania z nauczycielami poza planowymi terminami zebrań i dni otwartych po wcześniejszym umówieniu się.