Zakończyliśmy praktyk w ramach projektu Erasmus+

Projekt nr: 2019-1-PL01-KA102-064455 pod tytułem: „Krok ku Europie.”

 

logo szkoły

 

To już koniec mobilności naszej grupy w Grecji, gdzie odbywały się zagraniczne praktyki dla kierunków technik ekonomista, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy. W ramach projektu „Krok ku Europie”, nasi uczniowie nabyli nowe umiejętności i wiedzę w zakresie swoich kierunków zawodowych:
1) Technik Obsługi Reklamy nauczył się:
a) Dobierania narzędzi promocji i środków prezentacji przekazu reklamowego.
b) Opracowywania cenników produktów i usług reklamowych.
c) Rozróżniania elementów marketingu.
d) Sporządzania harmonogramu przygotowania środków reklamowych.
e) Przygotowywania informacji dotyczących kampanii reklamowej.
f) Przygotowywania kampanii reklamowej.
2)Technik Ekonomista nauczył się:
a) Metod i sposobów gromadzenia przez przedsiębiorców informacji o rynku.
b) Sporządzania dokumentów sprzedażowych w programach komputerowych stosowanym w przedsiębiorstwie.
c) Znajomości norm związanych z przechowywaniem i konserwacją towarów.
d) Przeprowadzania kalkulacji cen sprzedaży przy wykorzystaniu różnych metod.
e) Oceny gospodarowania zapasami na podstawie optymalnych poziomów zapasów.
3) Technik obsługi turystycznej nauczył się:
a) Organizowania działalności turystycznej.
b) Organizowania imprez i usług turystycznych.
c) Obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.
d) Rozliczania imprez i usług turystycznych.
e) Realizacji imprez i usług turystycznych.
Ponadto w czasie wolnym oraz dni weekendowe nasza grupa odbyła program kulturowy. Na zakończenie praktyk wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie stażu w dwóch wersjach językowych.

 

logo programu krok ku europie