Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Sekretariat

Tel: 22 823 14 36

sekretariat@zse4.waw.ids.pl

Sekretariat uczniowski jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30.

Sprawy uczniowskie załatwiane są wyłącznie podczas przerw lekcyjnych.