Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Rada Rodziców

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

50 1020 1055 0000 9102 0015 7321

Skład Prezydium Rady Rodziców