Planowane rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku
8:00 – klasy pierwsze,
10:30 – klasy II
12:00 – klasy III – IV

Informacja o terminie  rozpoczęciu roku szkolnego  zostanie potwierdzona na stronie Internetowej szkoły po uzyskaniu przez szkoły  rekomendacji MEN, MZ i GIS