Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Patron

Nasz Patron: Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan

Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, jeden z głównych architektów gospodarki polskiej w latach 1918-1939. Twórca Gdyni i fundamentów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Urodził się 30 grudnia 1888 r. w Krakowie. Dzieciństwo spędził w Czernichowcach pod Zbarażem.

W kwietniu 1916 r. wstąpił do Legionów i po okresie przeszkolenia został mianowany chorążym i skierowany do służby w Chełmie w charakterze komisarza werbunkowego Legionów. W latach 1926-1930 minister przemysłu i handlu . Kwiatkowski sprawował bezpośredni nadzór nad polityką morską i robił wszystko, aby przyśpieszać budowę portu i miasta Gdyni. Poczynił kroki w kierunku stworzenia w Gdyni przemysłu stoczniowego.

1 lutego 1931 r. objął funkcję naczelnego dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach k/Tarnowa , 13 października 1935 r. został powołany na stanowisko wicepremiera do spraw gospodarczych i ministra skarbu.

Eugeniusz Kwiatkowski był jednym z pomysłodawców i twórców koncepcji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1937 roku rozwój COP-u należał do najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych kraju. Największym dziełem COP były Zakłady Południowe, późniejsza Huta Stalowa Wola. Wojna przekreśliła wielkie dzieło jego życia. Po upadku kampanii wrześniowej opuścił Polskę, w latach 1939 – 45 internowany w Rumunii. W wojnie poległ jego syn.

Po wojnie powrócił do życia politycznego i objął funkcję Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża. Pokusa pracy dla Polski była silna. Opracował w 1945 r. wielki program morski, który wybiegał daleko w przyszłość. Był profesorem w Wyższej Szkole Handlowej Morskiej w Gdyni, później prowadził wykłady z historii gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dnia 29 stycznia 1948 r. otrzymał od premiera pismo informujące o dymisji z funkcji Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża. W styczniu 1949 r. opuścił ukochane wybrzeże. Otrzymał zakaz stałego przebywania na wybrzeżu, w Warszawie oraz w Poznaniu. W wieku 60 lat zmuszony był zostać emerytem. Zamieszkał w Krakowie. Powrócił do zawodu z młodości, zajął się chemią. Pracował dalej w gabinecie własnego mieszkania. Działania przeciwko Kwiatkowskiemu były zapowiedzią nowego okresu w dziejach powojennej Polski. 19 lipca 1974 r. Senat Uniwersytetu Gdańskiego “w uznaniu nieprzemijających zasług dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, floty handlowej oraz portu i miasta Gdyni, budowniczemu Centralnego Okręgu Przemysłowego, wybitnemu przedstawicielowi polskiej myśli gospodarczej” Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu nadał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych. Stan zdrowia nie pozwolił mu, by promocja mogła się odbyć podczas inauguracji roku akademickiego. Uroczystość wręczenia dyplomu z podpisem rektora prof. dr hab. Janusza Sokołowskiego i prof. dr Bolesława Kasprowicza odbyła się przy łóżku ciężko chorego 17 sierpnia 1974 r. Był głęboko przekonany, iż prawdziwa reforma świata zaczyna się od prawdziwej reformy człowieka. Zawsze pragnął, by ludzie znajdowali pełną satysfakcję w wykonywanej przez siebie pracy.

Zmarł w wieku 86 lat 22 sierpnia 1974 r. w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowieckim.

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski to postać wyjątkowa. Jako polityk był wielkim wizjonerem, twórcą koncepcji modernizacji Polski. Gdynia ,COP, Moście – to symbole , trwałe ślady myśli, zgodnie z którą dla niepodległości Polski niezbędna jest siła przemysłu i zdolność do handlu ze światem. Eugeniusz Kwiatkowski realizował się w wielu dziedzinach życia: był politykiem, ekonomistą, pisarzem, historykiem oraz działaczem gospodarczym. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polityków, którzy zasłużyli się dla polskiej gospodarki. Swoich współpracowników dobierał na podstawie umiejętności i wiedzy .

Prezydent Aleksander Kwaśniewski za zasługi dla Polski pośmiertnie odznaczył Eugeniusza Kwiatkowskiego w dniu 11 listopada 1996 r. Orderem Orła Białego .

W Polsce jest szesnaście szkół ponadgimnazjalnych noszących imię Eugeniusza Kwiatkowskiego i z roku na rok ich przybywa . Nasza szkoła jest jedną w Warszawie .

Obecnie, po latach zapomnienia, Eugeniusz Kwiatkowski powraca na należne mu miejsce wśród najwybitniejszych przedstawicieli naszego narodu, czego dowodem jest ustanowienie przez Sejm RP. roku 2002 Rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego w 80-tą rocznicę uchwalenia ustawy o budowie portu w Gdyni i w 65tą – o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 2009 roku Sejm RP przyjął uchwałę mówiącą o tym, że „Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce”. Dodajmy do tego: wielkie dzieło Premiera Kwiatkowskiego nie zostało ukończone . Jesteśmy Mu winni realizację Jego wizji.

Notka w Wikipedii