Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Adamska Leonarda wychowanie fizyczne
Bajorska Anna turystyczne i ekonomiczne przedmioty zawodowe
Baraniak Monika język polski
Błaszczyk Dorota geografia
Czajka Robert geografia
Czarnecka-Tuz Elżbieta ekonomiczne przedmioty zawodowe
Domasiewicz Anna matematyka
Gajewska Elżbieta s. Noemi religia
Frankiewicz Agata język angielski
Gajos Elżbieta ekonomiczne przedmioty zawodowe
Grodzicka Marta pedagog szkolny
Gruba Marta matematyka
Kac Hanna ekonomiczne przedmioty zawodowe
Kantor Tomasz edukacja dla bezpieczeństwa
Kłobukowska Bożena matematyka
Konieczna Irena historia, wiedza o społeczeństwie
Kozłowska Anna język niemiecki
Kucharczak Ewa nauczyciel bibliotekarz
Majcher Jolanta informatyka, przedmioty zawodowe
Medeński Wojciech informatyczne przedmioty zawodowe
Milewska Violetta język angielski
Musik Dorota język angielski
Nowacka Aldona przedmioty zawodowe
Nowaczyk-Kalisz Magdalena wychowanie fizyczne
Popko Małgorzata ekonomiczne przedmioty zawodowe
Redzimska Anna przedmioty zawodowe
Siemoński Marcin wychowanie fizyczne
Szelenberg Agnieszka biologia, chemia
Szymbor Milena język niemiecki
Trzcińska–Kulczyńska Beata przedmioty zawodowe
Tulik Jerzy fizyka
Witkowska Agnieszka język rosyjski, nauczyciel bibliotekarz
Wolska Beata język angielski
Zbirska Karina język polski