Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW – 4 lipca 2019

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW po poprawkach – 11 września 2019

 

CZĘŚĆ USTNA

od 6 do 25 maja języki obce nowożytne Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 9 do 22 maja język polski

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
7 wtorek matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna
8 środa język angielski - pp język angielski – pr,/dj
9 czwartek matematyka – pr filozofia pp+pr
10 piątek biologia – pp+pr wiedza o społeczeństwie pp+pr
11,12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia pp+pr informatyka pp+pr
14 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki – pr/dj
15 środa geografia pp+pr historia sztuki pp+pr
16 czwartek język rosyjski - pp język rosyjski – pr/ dj
17 piątek język francuski - pp język francuski – pr/dj
18,19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka pp+pr historia pp+pr
21 wtorek język hiszpański - pp język hiszpański – pr/dj
22 środa język włoski –pp
język łemkowski pp+pr
język włoski – pr/dj
23 czwartek   wiedza o tańcu pp+pr
historia muzyki pp +pr

 

*pp – poziom podstawowy pr – poziom – rozszerzony dj – poziom dwujęzyczny

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

 

CZĘŚĆ USTNA

od 3 do 8 czerwca języki obce nowożytne Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 3 do 8 czerwca język polski

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
3 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
4 wtorek matematyka - pp matematyka – pr
5 środa język angielski - pp język angielski – pr,/dj
  6   czwartek   wiedza o społeczeństwie pp+pr filozofia pp+pr
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki pp+pr
7 piątek biologia pp+pr Informatyka pp+pr
8, 9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek chemia pp+pr geografia
11 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki – pr/dj
12 środa język francuski - pp język francuski – pr/dj
13 czwartek język rosyjski - pp język rosyjski – pr/ dj
14 piątek fizyka pp+pr historia pp+pr
historia muzyki pp+pr
wiedza o tańcu pp+pr
15,16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek język hiszpański - pp język hiszpański – pr/dj
18 wtorek język włoski - pp język włoski – pr/dj

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2019 r.