Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022 roku – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023.
6 września 2022 roku – zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych – godzina 18:00.
6 września 2022 roku – zebrania dla rodziców uczniów klas II –IV. (godzina 17:00).
8 września 2022 roku – Barykady Września.
13 września 2022 roku godz.14.00 – Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów pracy.
16 września 2021 roku – Uroczystość przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.
14 października 2022 – Ślubowanie klas pierwszych (obchody Dnia Edukacji Narodowej).
10 listopada 2022 – Obchody 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
22 listopada 2022 – zebrania z rodzicami uczniów – informacja o przewidywanych ocenach na półrocze, godzina 17:00.
Do 22 grudnia 2022 – wystawienie ocen półrocznych
23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna
3 stycznia 2023 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Od 4 stycznia 2023 – rozpoczęcie zajęć w II półroczu.
5 stycznia 2023 – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu
10 stycznia 2023 – Zebrania z rodzicami uczniów, godzina 17:00./18/19
13 lutego – 26 lutego 2023 roku – ferie zimowe.
11 marca 2023 – dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych (10:00 sobota).
21 marca 2023 – Zebrania z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas programowo najwyższych T10.
6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023 wiosenna przerwa świąteczna.
21 kwietnia 2023 – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych.
25 kwietnia 2023 – Rada Pedagogiczna w sprawie ukończenia szkoły uczniów klas programowo najwyższych.
25 kwietnia 2023- godzina 17:00 – dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych
28 kwietnia 2023 – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych T10.
16 maja 2023 – godzina 17:00 – Zebrania z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

Egzaminy maturalne :
4,5, 8 maja 2023 – pisemne egzaminy maturalne
9-23 maja 2023 – ustne egzaminy maturalne

16 czerwca 2023 – planowany termin ustalenia ocen rocznych.
20 czerwca 2023 – planowany termin klasyfikacji rocznej
23 czerwca 2023- uroczyste zakończenie roku szkolnego
24. 06.2023 – 31.08.2022 – ferie letnie.

Praktyki zawodowe Egzaminy z kwalifikacji Dni wolne od zajęć dydaktycznych
3EP (4tyg) 7.11-2.12
3HP(4tyg)17.10-11.11
3TP(4tyg) 3.10-28.10
4EP(4tyg) 16.01-10.02
4HP(4tyg) 13.03-7.04
4RP(4tyg) 6.03-1.04
4TP(4tyg) 8.05-2.06
Styczeń – luty 2023

4AE(EKA.05)
4AH(HAN.02)
4AT(HGT.08)
4AR (PGF.08)

+poprawki

Czerwiec-lipiec 2023

3EP (EKA.04)
3HP (HAN.01)
3TP(HGT.07)

+poprawki

14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej –Ślubowanie klas pierwszych
31.10.2022
9.06.2023

4,5,8 maja 2023r (matura)