Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Historia

W dniu 1 września 1969 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ulicy Wawelskiej 48 a powstała Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 6 w Warszawie , która rozpoczęła historię Zespołu Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Od 1 września 1973 roku szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy Szczęśliwickiej 46 i tutaj do dziś kształci kolejne pokolenia młodych ludzi. W  roku 1974 szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 25 , a od 1 września 1976 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 4.
W tym czasie w skład placówki wchodziły następujące szkoły : Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23, Liceum Zawodowe Nr 14, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących Nr 8, Policealne Studium Ekonomiczne Nr 6 , Średnie Studium Zawodowe Nr 6 .

W dniu 16 grudnia 1994 r. odbyło się oficjalne nadanie patronatu. Od tego dnia szkoła stała się drugą z kolei (po ZS w Sandomierzu) szkołą średnią noszącą imię Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Wprowadzana od 1999 roku reforma ustroju administracyjnego i reforma oświaty zmieniła również nasze miejsce na mapie oświaty warszawskiej . W roku 2002 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 4 decyzją Rady Powiatu Warszawskiego otrzymał nazwę- Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego . Od końca 2002 roku Organem Prowadzącym jest Miasto st. Warszawa, a od lutego 2004 roku podlegamy bezpośrednio pod Urząd Dzielnicy Ochota Miasta st. Warszawy .

W Zespole Szkól Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  istnieją dzisiaj następujące szkoły :

 

Technikum Nr 10

Szkoła Policealna Nr 12

 

Szkoła nasza powstała 1 września 1969 roku .

Przez ponad 40 lat zmieniali się ludzie , zmieniały się nazwy, kierunki kształcenia , struktura organizacyjna . Zmienił się także adres i wygląd budynku .

Szkoła krok po kroku wpisywała się historię dzielnicy , miasta.

Szkoła nasza będąc ważną częścią środowiska lokalnego pragnie być ogniskiem wiedzy, wartości i ideałów bliskich ludziom, którzy tworzą tę społeczność . Staramy kształtować charakter i rozwijać umiejętności młodych ludzi, budzić ukryte w nich talenty nie odrywając ich od korzeni, z których wyrośli. Kładziemy nacisk na szacunek dla historii , kultywowanie tradycji regionalnych oraz poznawanie przeszłości terenu, na którym usytuowana jest szkoła .

Stwarzamy warunki do aktywnego odkrywania i przeżywania historii.