Egzaminy z kwalifikacji

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje na stronie OKE WARSZAWA.

 

  Styczeń – luty 2020
Deklaracje do 9 września 2019
Czerwiec – lipiec 2020
Deklaracje do 22 lutego 2020 r.
Egzamin pisemny
Wszystkie kwalifikacje
10 stycznia 2020 23 czerwca 2020
Kwalifikacja Egzamin praktyczny Egzamin praktyczny
A.18 11-20.01.2020
7-12.02.2020
27.06-9.07.2020
A.22 11-13.01.2020 24-26.06.2020
A.26 17-18.01.2020 24-25.06.2020
A.27 13-14.01.2020 25-26.06.2020
A.35 14-16.01.2020 24-26.06.2020
A.36 16-18.01.2020 26-28.06.2020
T.13 9.01.2020 22.06.2020
T.14 9.01.2020 22.06.2020
AU.29 17-18.01.2020 24-25.06.2020
AU.35 14-16.01.2020 24-26.06.2020
TG.14 9.01.2020 22.06.2020
  4AE – A.36
4AH-  A.22
4AT-   T.14
4AR-   A.27
Poprawki: A.26, A.35, TG14, AU.29, AU.35, T.13,T.14. A.18(?)
AU.35, AU.20, AU.29, TG.14 + poprawki