Egzaminy z kwalifikacji

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje na stronie OKE WARSZAWA.

 

TERMINY EGZAMINÓW   -     egzamin z kwalifikacji : czerwiec - lipiec 2019

18 czerwca 2019 (egzamin pisemny) 

godzina SG IIP IP 21 22
10:00 AU.35 TG.14+A.35 A.18    
12:00       A.36+A.27  
14:00 AU.29        

 

TERMINY EGZAMINÓW  – egzamin z kwalifikacji  czerwiec - lipiec 2019,  EGZAMINY PRAKTYCZNE

Data Godzina SG 21
17.06.2019 9:00 TG.14 T.13 

 

Data Godzina Sala 80 Sala 81 Sala 68 Sala 48
24.06.2019 8:00 A.26      
25.06.2019 8:00 AU.29 AU.29 AU.29 A.18 (8:00)
25.06.2019 12:00 AU.29     A.18 (12:00)
25.06.2019 16:00       A.18 (16:00)
26.06.2019 8:00       A.18 (8:00)
26.06.2019 9:00 AU.35 AU.35

AU.35

 
26.06.2019 15:00   AU.35    
27.06.2019 9:00 A.36 A.27 A.27