Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Doradztwo zawodowe

Wybierz zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.

Konfucjusz

W ramach doradztwa zawodowego zapewniamy każdemu uczniowi profesjonalne wsparcie w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędna dla właściwego poruszania się po współczesnym rynku pracy. Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej odbywa się w czasie cyklicznych spotkań w całym, czteroletnim cyklu nauki, w ramach następujących bloków tematycznych:

Pamiętaj – dziś zrób to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną.

Serdecznie zapraszam

Anna Redzimska

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Warszawski system doradztwa zawodowego