Doradztwo zawodowe

Wybierz zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.


Konfucjusz

W ramach doradztwa zawodowego zapewniamy każdemu uczniowi profesjonalne wsparcie w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędna dla właściwego poruszania się po współczesnym rynku pracy. Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej odbywa się w czasie cyklicznych spotkań w całym, czteroletnim cyklu nauki, w ramach następujących bloków tematycznych:

  • Klasa I – Samopoznanie
  • Klasa II – Uczeń kontra zawody
  • Klasa III – Rynek pracy
  • Klasa IV – Uczeń-Student-Pracownik

Pamiętaj - dziś zrób to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną.

Serdecznie zapraszam

Anna Redzimska

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Warszawski system doradztwa zawodowego