Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa

Dokumenty

Statut Zespołu Szkół nr. 4 w Warszawie
Pobierz

Statut Technikum nr. 10 w Warszawie
Pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny
Pobierz

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące dla absolwentów szkół podst
Pobierz

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum
Pobierz

Podręczniki przedmioty zawodowe dla uczniów klas pierwszych

Wykaz zostanie podany w pierwszych dniach września 2020 roku przez nauczycieli uczących.


Podręczniki przedmioty zawodowe dla uczniów klas II-IV
Pobierz

Plan nauczania technik ekonomista
Pobierz

Plan nauczania technik handlowiec
Pobierz

Plan nauczania technik obsługi turystyki
Pobierz

Plan nauczania technik organizacji reklamy
Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego
Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.1
Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.2
Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.3
Pobierz