Dokumenty

Statut Zespołu Szkół nr. 4 w Warszawie
 

Pobierz

Statut Technikum nr. 10 w Warszawie
 

Pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny
 

Pobierz

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące dla absolwentów szkół podst.

Pobierz

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum

Pobierz

Podręczniki przedmioty zawodowe dla uczniów klas pierwszych

Wykaz zostanie podany w pierwszych dniach września 2020 roku przez nauczycieli uczących.

Podręczniki przedmioty zawodowe dla uczniów klas II-IV

Pobierz

Plan nauczania technik ekonomista
 

Pobierz

Plan nauczania technik handlowiec
 

Pobierz

Plan nauczania technik obsługi turystyki
 

Pobierz

Plan nauczania technik organizacji reklamy
 

Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego
 

Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.1
 

Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.2
 

Pobierz

Procedura zwolnień z Wychowania Fizycznego zał.3
 

Pobierz