Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Dla Kandydata

Drogi ósmoklasisto zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Podstawowe informacje o rekrutacji

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

Warunki i kryteria rekrutacji

Regulamin rekrutacji

 

Plan naboru na rok 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy nabór do klas pierwszych Technikum Nr 10 w zawodach:

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik reklamy

Okres kształcenia – 5 lat

 

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Uwzględniane są oceny z następujących przedmiotów:

Kandydat do technikum musi złożyć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w danym zawodzie.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Warszawie
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum nr 10
ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa
22 823 14 36 (sekretariat)
sekretariat@zse4.waw.ids.pl