Dla Kandydata

Podstawowe informacje o rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej

 


Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Oferta

W roku szkolnym 2019/2020 przyjmujemy do następujących oddziałów:


Technikum nr 10

  • TECHNIK EKONOMISTA 1 oddział dla absolwentów gimnazjum i 1 oddział dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej.
  • TECHNIK HANDLOWIEC 1 oddział dla absolwentów gimnazjum i 1 oddział dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej.
  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ/TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 1 oddział dla absolwentów gimnazjum i 1 oddział dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej.
  • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY/TECHNIK REKLAMY 1 oddział dla absolwentów gimnazjum i 1 oddział dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej.

 

Regulamin rekrutacji

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie (od kwietnia 2019r)

 

Przydatne linki:

 


Dni otwarte

Pierwszy dzień otwarty :  16 marca 2019 roku, godzina 10:00 (sobota)

Drugi dzień otwarty : 28  maja 2019 roku, godzina 15:00 (wtorek)


Badania lekarskie

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Warszawie
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum nr 10 
ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa 
22 823 14 36 (sekretariat) 
sekretariat@zse4.waw.ids.pl