Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą działalności podmiotu, jakim jest Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. Informacje zostały podzielone na działy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ostatnia aktualizacja biuletynu – 29.09.2017 godz. 13:00.

 

Dane adresowe

Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
tel/fax. 22 823-14-36
e-mail: kontakt.zs4@eduwarszawa.pl
e-mail: sekretariat@zs4.waw.ids.pl
NIP: 526-16-73-545
Regon: 000683269

Dyrektor: Karina Zbirska
Z-ca dyrektora: Agnieszka Witkowska

Kierownik gospodarczy: Mariola Przeździecka

Jednostki wchodzące w skład Zespołu:

Technikum Nr 10 – technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki , technik organizacji reklamy/technik reklamy
Szkoła Policealna Nr 12 – technik rachunkowości, technik administracji, technik usług pocztowych i finansowych.

Godziny pracy:
Sekretariat: pon – pt, 8:00 – 15:30

Deklaracja dostępności

 

Akty prawne

Statut Zespołu Szkół nr. 4 w Warszawie

Pobierz

Statut Technikum nr. 10 w Warszawie

Pobierz

 

Struktura organizacyjna

Liczba klas:

Technikum
Nr 10
Szkoła
Policealna Nr 12
Klasa I 2 0
Klasa II 3 0
Klasa III 8 0
Klasa IV 4 0
Klasa V 0 0

 

Liczba uczniów:

Technikum
Nr 10
Szkoła
Policealna Nr 12
Klasa I 64 0
Klasa II 87 0
Klasa III 181 0
Klasa IV 68 0
Klasa V 0 0

 

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
1 9 5 26

 

Załatwianie spraw

Telefon i adres dostępny jest w sekcji „dane adresowe”.

 

Majątek

Nazwa obiektu:
Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Właściciel obiektu:
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ochota

Funkcja obiektu:
Szkoła

Powierzchnia działki: 8699 m2

Powierzchnia zabudowy: 1736,5 m2

Powierzchnia użytkowa: 3220 m2

Ilość kondygnacji nad ziemią: 3

Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

 

Redakcja biuletynu

Dział Kadr
Mariola Przeździecka –  22 822-51-81

Dział Administracji
Mariola Przeździecka – 22 822-51-81

Dział Ekonomiczny
Marzanna Stana – ksiegowosc@zse4.waw.ids.pl , 22 823-46-66

Akty Prawne
Karina Zbirska – karina.zbirska@zse4.waw.ids.pl,  22 823-14-36