Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą działalności podmiotu, jakim jest Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. Informacje zostały podzielone na działy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ostatnia aktualizacja biuletynu - 29.09.2017 godz. 13:00.

Dane adresowe

Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
tel/fax. 22 823-14-36
e-mail: zsel4@zse4.waw.ids.pl
NIP: 526-16-73-545
Regon: 000683269

Dyrektor: Jerzy Tulik
Z-ca dyrektora: Karina Zbirska

Kierownik gospodarczy: Mariola Przeździecka

Jednostki wchodzące w skład Zespołu:

Technikum Nr 10 - technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki , technik organizacji reklamy/technik reklamy
Szkoła Policealna Nr 12 - technik rachunkowości, technik administracji, technik usług pocztowych i finansowych.

Godziny pracy:
Sekretariat: pon - pt, 8:00 - 15:30

Akty prawne

Statut Zespołu Szkół nr. 4 w Warszawie

Pobierz

Statut Technikum nr. 10 w Warszawie

Pobierz

 

Struktura organizacyjna

Liczba klas:

  Technikum
Nr 10
Szkoła
Policealna Nr 12
Klasa I 8 0
Klasa II 4 0
Klasa III 4 0
Klasa IV 4 0

Klasa V

0

0

Liczba uczniów:

  Technikum
Nr 10
Szkoła
Policealna Nr 12
Klasa I 223 0
Klasa II 80 0
Klasa III 71 0
Klasa IV 64 0
Klasa V 0 0

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
1 9 6 27

Załatwianie spraw

Telefon i adres dostępny jest w sekcji "dane adresowe".

Majątek

Nazwa obiektu:
Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Właściciel obiektu:
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ochota

Funkcja obiektu:
Szkoła

Powierzchnia działki: 8699 m2

Powierzchnia zabudowy: 1736,5 m2

Powierzchnia użytkowa: 3220 m2

Ilość kondygnacji nad ziemią: 3

Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

Redakcja biuletynu

Dział Kadr
Mariola Przeździecka -  22 822-51-81

Dział Administracji
Mariola Przeździecka - 22 822-51-81

Dział Ekonomiczny
Marzanna Stana - ksiegowosc@zse4.waw.ids.pl , 22 823-46-66

Akty Prawne
Jerzy Tulik - tulik@zse4.waw.ids.pl,  22 823-14-36