Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Dzień Otwarty

11 marca br. w naszym technikum odbył się „Dzień Otwarty”. Była to doskonała okazja dla potencjalnych uczniów oraz ich rodziców, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną i poznać szkołę od środka.

Zaprezentowaliśmy swoją ofertę edukacyjną, przedstawiliśmy program nauczania, a także wyjaśniliśmy, jakie umiejętności i kompetencje nabywa się w trakcie nauki w poszczególnych kierunkach.

W naszej szkole kształcimy specjalistów w różnych dziedzinach, takich jak technik ekonomista, technik handlowiec i technik reklamy.
Każdy z kierunków, w których kształci nasze technikum, posiada swoje specyficzne cechy. Dlatego zostały one przedstawione w sposób klarowny i przystępny podczas prezentacji każdego z zawodów. Technik ekonomista uczy się m.in. prowadzenia księgowości, finansów przedsiębiorstw oraz analizowania sytuacji gospodarczych. Technik handlowiec z kolei zdobywa umiejętności z zakresu sprzedaży, negocjacji oraz zarządzania zespołem. Technik reklamy natomiast kształci się w projektowaniu graficznym, marketingu oraz zarządzaniu kampanią reklamową.

Uczniowie i ich rodzice mieli możliwość zwiedzenia szkoły, zapoznania się z salami lekcyjnymi, pracowniami zawodowymi oraz halą sportową. Odwiedzający mieli okazję spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz obecnymi uczniami.

Podczas spotkania była również okazja, aby porozmawiać z Dyrekcją szkoły, p. profesor Kariną Zbirską oraz p. profesor Agnieszką Witkowską, o możliwościach lub o ewentualnych wątpliwościach związanych z nauką w danym zawodzie.

Zwróciliśmy uwagę na warunki, jakie oferuje nasza szkoła, m.in. czas trwania praktyk zawodowych, możliwość zdobycia certyfikatów kwalifikacji, wyjazdów itd.
Wierzymy, że wszystkie te elementy pomogą potencjalnym uczniom i ich rodzicom w dokonaniu świadomego wyboru szkoły oraz kierunku kształcenia.

Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty
Dzień Otwarty